Email again:
Selleks aastaks on registreerumine lõppenud. Kui olete huvitatud liitumast mõne konkreetse mooduliga, siis andke sellest korraldajatele teada ning vabade kohtade olemasolul leiame teile võimaluse.

Kasutame kogutud infot ainult koolituse ettevalmistamisel ja osalejatega suhtlemisel, me ei jaga teie andmeid kunagi mitte ühegi kolmanda osapoolega, samuti ei saada me teile kunagi reklaami. Kustutame kõik isikuandmed pärast koolituse läbiviimist.

Programmis osalemise maksumus on 500 eurot, millele lisandub käibemaks. Hind sisaldab osavõttu neljast 2-päevasest koolitusest (125 eurot mooduli kohta), koolitusmaterjale ning toitlustust. Lisaks tuleb osalejatel katta transpordi- ja majutuskulud. Arve esitatakse ühes osas kogu programmi kohta. Vajadusel võib arve tasuda osaliselt eraisik ja osaliselt tööandja.

Programmi läbiviimist toetab 2020. aastal Muinsuskaitseamet. Selleks, et muuta programm jõukohasemaks suuremale hulgale muuseumidele, vähendasime 2020. aastal tänu Muinsuskaitseameti toetusele programmi osalustasu 50% ehk 250 euroni + käibemaks

Valdkonnas töötamise staaž