Moodul 1: Vastupidav ja strateegiline muuseum
17.-18. september 2020, Eesti Ajaloomuuseumis Maarjamäel

  • Muuseumid muutuvad keskkonnas
Millised üleilmsed ja kohalikud trendid mõjutavad muuseumide rolli tulevikus? Kuidas pöörata negatiivseid trende võimalusteks? Mida tuleks silmas pidada organisatsiooni väliskeskkonna analüüsimisel? Kuidas kasutada stsenaariumeid arengukavandamise tööriistana?
  • Vastupidav ja jätkusuutlik organisatsioon 
Mida võidab muuseum hästi korraldatud strateegilise kavandamise protsessist? Miks on oluline omada pikaajalist visiooni ning kõigile arusaadavaid strateegilisi eesmärke? Kuidas arengukava juhtimis- ja töödokumendina muuseumi heaks maksimaalselt tööle panna ning vältida selle sahtlisse ununemist? Kuidas kirjutada eristuvat missiooni ja visiooni? Miks on oluline tagada strateegiliste eesmärkide ja tegevuste joondumine ning kuidas mõõta oma töö tulemuslikkust?

Moodul 2: Innovaatiline ja kasutajakeskne muuseum
15.-16. oktoober 2020, Eesti Tervishoiu Muuseumis Tallinnas

  • Disainjuhtimise põhimõtted muuseumis (külalisesineja Markko Karu)
Mida tähendab kasutajakeskne teenuste arendamine muuseumides? Kuidas muuseumid koguvad infot külastajate ja kasutajate tegevuste, harjumuste ja soovide kohta? Mil moel on võimalik seda teadmist rakendada uuenduslike tegevuste väljatöötamisel? Kuivõrd on muuseumis võimalik väärtuspakkumist enne lõplikku valmimist sihtgrupi peal testida?
  • Muuseumide tegevus- ja ärimudelid
Kas muuseumide puhul on võimalik rääkida ärimudelitest ja innovatsioonijuhtimisest? Milline on muuseumide väärtusahel ja väärtuspakkumine? Millised on peamised probleemid, millele muuseum oma tegevusmudelites peab vastused leidma? Kuidas juurutada eksperimenteerimist toetavaid põhiväärtusi?

Moodul 3: Hästi juhitud protsessid ja inimesed
12.-13. november 2020, PROTO Avastustehas

  • Muuseumid ja uued tehnoloogiad (külalisesineja Ott Sarapuu)
Kuidas mõjutavad tehnoloogilised arengud muuseumide pakutavaid teenuseid? Mil moel kasutada tulemuslikult virtuaal- ja liitreaalsuse võimalusi muuseumitöö mitmekesistamisel?
  • Muudatuste, inimeste ja projektide juhtimine
Millega tuleks arvestada muudatuste elluviimisel ning kuidas ennetada ja lahendada konflikte? Millised on peamised muudatustega kaasnevad hirmud ja vastuolud ning kuidas nendega toime tulla? Millised on peamised tegurid edukate muuseumivaldkonna projektide ettevalmistamisel ja elluviimisel? Mille poolest erinevad igapäevane jooksev tegevus ning projektide kavandamine? Mis kuulub eduka projektijuhtimise tööriistakasti?

Veebimoodul: Muuseum ja mõju
15. detsember kell 14:00, Zoom 

Kohtumine keskendub muuseumide ühiskondlikele mõjudele, nende määratlemise ja hindamise väljakutsetele. Samuti uurime, millised on väiksemate ja keskustest eemal asuvate muuseumide mõjude hindamise võimalused.

Moodul 4: Efektiivselt kommunikeeritud muuseum
Kevadel 2021

  • Turundus- ja kommunikatsioonivahendite oskuslik valdamine (külalisesineja Märt Treier)
Miks on nii, et kuigi teeme oma muuseumis valmis ülimalt laheda näituse või programmi, siis vahel ei õnnestu kohe kuidagi seda laiema avalikkuseni viia? Ja siis on jälle nii, et vahel õnnestub kellelgi mõnest õige pisikesest teemast välja võluda selline uudis, et see läheb kulutulena levima? Kas mõjusa reklaami või turundussündmuse tegemiseks on vaja väga palju raha? Kuidas kõnetada ja kaasata publikut (sh sotsiaalmeedias)? Mida on võita või kaotada sisekommunikatsiooniga seotud strateegia ja taktika valikul?
  • Meeldejäävad ja mõjusad esinemised
Kuidas teha meeldejäävaid ja tulemuslikke ettekandeid? Kuidas olla oma organisatsioonist, projektist või valdkonnast rääkides veenev, kaasahaarav ja mõjus? Kuidas keerulistes suhtlussituatsioonides hakkama saada? Kuidas kasutada argumenteerimist oma seisukohtade tutvustamisel ja teiste osapoolte veenmisel? Kuidas jutustada inspireerivaid lugusid?