Moodul 1: Strateegiliselt juhitud muuseum
17.-18. september 2020, Tallinnas

  • Päev 1.1: Üleilmsed ja kohalikud trendid
Millised trendid mõjutavad muuseumide rolli tulevikus? Kuidas pöörata negatiivseid trende võimalusteks? Mida tuleks silmas pidada organisatsiooni väliskeskkonna analüüsimisel? Kuidas kasutada stsenaariumeid arengukavandamise tööriistana?
  • Päev 1.2: Sahtlis seisvast arengukavast tulevikku kujundava strateegiani
Mida võidab muuseum hästi korraldatud strateegilise kavandamise protsessist? Miks on oluline omada pikaajalist visiooni ning kõigile arusaadavaid strateegilisi eesmärke? Kuidas arengukava juhtimis- ja töödokumendina muuseumi heaks maksimaalselt tööle panna ning vältida selle sahtlisse ununemist? Kuidas kirjutada eristuvat missiooni ja visiooni? Miks on oluline tagada strateegiliste eesmärkide ja tegevuste joondumine ning kuidas mõõta oma töö tulemuslikkust?

Moodul 2: Innovaatiline ja kasutajakeskne muuseum
15.-16. oktoober 2020
 
  • Päev 2.1: Disainjuhtimise põhimõtted muuseumis
Mida tähendab kasutajakeskne teenuste arendamine muuseumides? Kuidas muuseumid koguvad infot külastajate ja kasutajate tegevuste, harjumuste ja soovide kohta? Mil moel on võimalik seda teadmist rakendada uuenduslike tegevuste väljatöötamisel? Kuivõrd on muuseumis võimalik väärtuspakkumist enne lõplikku valmimist sihtgrupi peal testida?
  • Päev 2.2: Innovatsioon ja muuseumide (äri)mudelid
Kas muuseumide puhul on võimalik rääkida ärimudelitest ja innovatsioonijuhtimisest? Milline on muuseumide väärtusahel ja väärtuspakkumine? Millised on peamised probleemid, millele muuseum oma tegevusmudelites peab vastused leidma? Kuidas juurutada eksperimenteerimist toetavaid põhiväärtusi? Kuidas mõjutavad tehnoloogilised arengud muuseumide pakutavaid teenuseid? Mil moel kasutada tulemuslikult virtuaal- ja liitreaalsuse võimalusi muuseumitöö mitmekesistamisel?

Moodul 3: Muuseum muutuvas keskkonnas
12.-13. november 2020
  
  • Päev 3.1: Muudatuste juhtimine organisatsioonis
Millega tuleks arvestada muudatuste elluviimisel ning kuidas ennetada ja lahendada konflikte? Milline on ladusa sisekommunikatsiooni roll muudatuste tutvustamisel ja kollektiivi kaasamisel? Millised on peamised muudatustega kaasnevad hirmud ja vastuolud ning kuidas nendega toime tulla? Kui muudatused on ellu viidud, siis kuidas tagada nende kinnistamine igapäevases töös?
  • Päev 3.2: Projektipõhine juhtimine
Millised on peamised tegurid eduka muuseumivaldkonna projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel? Mille poolest erinevad igapäevane jooksev tegevus ning projektide kavandamine? Mis kuulub eduka projektijuhtimise tööriistakasti? Kuidas sõnastada projekti eesmärke ja mõõdikuid. Kuidas juurutada organisatsioonis maatriksjuhtimise põhimõtteid?

Moodul 4: Muuseum infomüras
10.-11. detsember 202o
 
  • Päev 4.1: Turundus- ja kommunikatsioonivahendite oskuslik valdamine
Miks on nii, et kuigi teeme oma muuseumis valmis ülimalt laheda näituse või programmi, siis vahel ei õnnestu kohe kuidagi seda laiema avalikkuseni viia? Ja siis on jälle nii, et vahel õnnestub kellelgi mõnest õige pisikesest teemast välja võluda selline uudis, et see läheb kulutulena levima? Kas mõjusa reklaami või turundussündmuse tegemiseks on vaja väga palju raha? Kuidas kõnetada ja kaasata publikut (sh sotsiaalmeedias)? Mida on võita või kaotada sisekommunikatsiooniga seotud strateegia ja taktika valikul?
  • Päev 4.2: Meeldejäävad ja mõjusad esinemised
Kuidas teha meeldejäävaid ja tulemuslikke ettekandeid? Kuidas olla oma organisatsioonist, projektist või valdkonnast rääkides veenev, kaasahaarav ja mõjus? Kuidas keerulistes suhtlussituatsioonides hakkama saada? Kuidas kasutada argumenteerimist oma seisukohtade tutvustamisel ja teiste osapoolte veenmisel? Kuidas jutustada inspireerivaid lugusid?