Tutvustus

Kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekoda Creativity Lab koostöös Eesti Muuseumiühingu ja Avaliku Esinemise Akadeemiaga käivitavad esimese Eesti muuseumitöötajate arendusprogrammi Muuseum 3.0. Programmi eesmärk on toetada muuseumide juhtimisalast strateegilist võimekust ning arendada spetsialistide teadmisi ja oskusi muuseumide töö tõhusamaks korraldamiseks. Programmi edukal lõpetamisel väljastatakse osalejatele koolitustõend (majandustegevuseteatis nr 190757 Eesti Hariduse Infosüsteemis). 

Kellele on programm mõeldud?

Ootame programmi nii tänaseid kui ka tulevasi muuseumide eestvedajaid ja suunanäitajaid, st muuseumides või muuseumidega töötavaid spetsialiste. Ennekõike on programmiga oodatud liituma muuseumide üksuste juhid või teemakoordinaatorid, sh:
  • strateegilise planeerimisega seotud spetsialistid, sh arendusjuhid ja -spetsialistid, muuseumide filiaalide juhid, teadusjuhid ja peavarahoidjad, soovi korral ka muuseumide direktorid;
  • näituste ja programmide (sh haridusprogrammide ja publikuprogrammide) väljatöötamisega seotud spetsialistid, samuti teenuste kvaliteedi eest vastutavad töötajad;
  • tugiteenuste osutamisega seotud spetsialistid (finantsjuhid, müügi- ja turundusjuhid jt).
Arendusprogramm on hea võimalus arendada nende muuseumitöötajate oskusi ja teadmisi, kellel on potentsiaali ja ambitsiooni tõusta tulevikus tipp- või valdkonnajuhi rolli, samuti neile, kellel on soov end oma tänases keskastmejuhi rollis arendada. Ootame koolitusprogrammiga liituma spetsialiste nii suurematest kui ka väiksematest muuseumidest. Grupi suurus on kuni 20 osalejat.

Teemad ja formaat

Koolitusprogrammi läbivaks teemaks on juhtimis- ja strateegiatööriistade kasutamine muuseumide töö korraldamisel ja arendamisel. Suurt tähelepanu pööratakse teiste valdkondade kogemusele innovatsioonis, toodete- ja teenuste arendamisel ning ärimudelite koostamisel. Programmi uuenduslikkus seisneb selles, kuidas mujal end tõestanud tööriistu ja mudeleid on võimalik rakendada muuseumitöö keskkonnas.

Programm on kavandatud nelja 2-päevase tsüklina, koolitused toimuvad 2019. a mais, juunis, septembris ja oktoobris.  Igas koolitusmoodulis on tihedalt omavahel põimitud nii teoreetiline kui praktiline osa. Ühelt poolt tutvustatakse osalejatele erinevaid juhtimis- ja strateegiatööriistu ning nende kasutamisvõimalusi, teisalt pannakse kohe saadud teadmised praktikas proovile läbi praktiliste grupitööde, kus osalejad lahendavad muuseumide reaalseid väljakutseid ja pakuvad omapoolseid lahendusi.

Grupitööde aluseks olevad väljakutsed lepitakse kokku iga võõrustava muuseumiga, et nende lahendamisel oleks võimalik saada võimalikult konkreetset sisendit muuseumitöötajatelt ja füüsilisest keskkonnast.